Младшите посланици на ПГЕЕ в борба с расовата дискриминация

На 20.03.2021 г. младшите посланици на ЕП в ПГЕЕ почетоха и Международния ден за борба срещу расовата дискриминацията, като инициираха поредица виртуални срещи и дискусии по актуални теми – антидискриминационна политика на ЕС, Нормативни актове, засягащи сегрегацията, сегрегацият днес и др. Станислава Тодорова и Иван Петровски представиха авторска презентация, която беше споделена с всички възпитаници в гимназията.
Призивът на младшите посланици е да живеем в един свят, за който още Мартин Лутер Кинг си е мечтал, в който хората да не бъдат преценявани според цвета на кожата си, а според своя характер и лични качества.
Бъдете толерантни млади хора!