Наши ученици измислиха онлайн платформа за оценки, отсъствия и новини

На Петнадесетата ученическа конференция, организирана от Ученически институт по математика и информатика – УчИМИ към ИМИ на БАН, която се проведе на 16 и 17 януари 2015 г. в гр. Пловдив, учениците Видол Чалъмов и Ангел Генков от ПГЕЕ – Пловдив дебютираха с научен доклад и проект на тема: “me@school”- Българската платформа на ученика. Това е онлайн платформа в областта на интернет програмирането, която позволява интерактивен начин за комуникация между учители, родители и ученици.
meatschool1

Научен ръководител на проекта е инж.Камелия Стоянова- помощник-директор по учебната дейност в ПГЕЕ.
Освен грамоти за много добро представяне, учениците получиха грамоти за иновации в образованието и грамоти за социално значима разработка по информатика.

meatschool4

meatschool3

meatschool2

Комисията по оценяване на проекта присъди оценки „Отличен 6,00 и  на двамата ни участници, което им дава право да продължат образованието си в ПУ „Паисий Хилендарски“, във факултета по математика и информатика. Още

Успешна реализация на Видол Чалъмов и Ангел Генков!