Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 26.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 26.02.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив e карантинирана една паралелка от 10 клас като контактни лица на ученик с положителен тест, 1 ученик от 8 клас също е с положителен тест за COVID – 19, но не се налага карантиниране на паралелката, тъй като учениците са в ОРЕС; 1 педагогически специалист е с положителен тест за COVID – 19 и 5 ученици са карантинирани като контактни лица на близък.

Информирани са органите на РЗИ и РУО.

В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички санитарно-хигиенни изисквания и противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

 

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

 

Бъдете здрави!