Младши посланици с образователна беседа за борбата с рака

На 04 февруари 2021 г. , Световен ден за борба с рака, по инициатива на младшите посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив бяха проведени поредица от образователни беседи с техни съученици от осмите класове. Младежите бяха изготвили авторка презентация, която представиха в часовете на класа и направиха съучениците си съпричастни с тази кауза.