Младши посланици за опазване на влажните зони – 02.02.2021 г.

На 02 февруари 2021 г. младшите посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив отбелязаха Международният ден на влажните зони, чието начало е поставено през 1971 г., когато в Рамсар е подписана Конвенция за влажните зони с цел опазване и устойчиво ползване на природните ресурси. Младшите посланици представиха пред своите съученици авторски материали, разработени от Алекс Иванов – ученик от 9в клас, посветени на темата, които допълниха с публикации в Instagram.