Среща на младшите посланици с депутата Александър Сиди

,,Образованието е път към толерантността, а четенето – път към другия“

На 30.01.2021 г., като част от инициативите, посветени на Международния възпоменателен ден на жертвите на Холокоста, се състоя онлайн среща, организирана от г-жа Анелия Савова – Попова – ръководител на клуба ,,Европа и ние“, младшите и старшите посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив и депутата с еврейски произход Александър Сиди. Гост беше и Георги Шопов – учител по история и цивилизации във ФЕГ ,,Антоан дьо Сент Екзюпери“.

Тръгвайки от времето преди Христа, преминавайки през историята на древните гърци и римляни, през ужаса на Първата и Втора световна война и стигайки до наши дни, г-н Сиди представи един пъстър калейдоскоп на историята на еврейския народ и направи младшите посланици съпричастни на родовата му история. Ужасът на Втората световна война и депортирането на евреите, представен през призмата на емоции и родови спомени,  дълбоко докоснаха всички и затвърдиха убеждението, че омразата и геноцидът под каквато и да е форма трябва да бъдат изкоренени. Г-н Сиди сподели, че за него Паметникът на благодарността в Пловдив, израз на признателността на евреите към техните спасители, е паметник на живите и на героизма на българската нация.

В дискусия с младшите посланици той заяви, че ,,именно образованието е път към толерантността, а четенето – път към другия“.

Грешките на миналото трябва да бъдат помнени, за да не бъдат допускани и от поколенията в бъдещето!