,,Който спаси един-единствен живот, спасява целия свят!

На 27 януари 2021 г. младшите посланици на ПГЕЕ- гр. Пловдив, под ръководството на г-жа Анелия Попова, отбелязаха Международния възпоменателен ден на жертвите на Холокоста като  посетиха единствения в България Паметник на благодарността и поднесоха цветя. Мемориалът е израз на признателността на българските евреи към техните спасители.

Споменът за това скръбно минало, както и гордостта от самоотвержената постъпка за спасяването на хиляди евреи, трябва да служат за пример на идните поколения, да ги възпитават в толерантност и хуманизъм, за да не се допускат подобни прояви на геноцид в бъдеще.