Младши посланици отбелязаха Международен ден на почерка и ръкописното писмо

На 23 януари 2021 г. младши посланици на ПГЕЕ отбелязаха Международния ден на почерка и ръкописното писмо, като дискутираха темата за значимостта на ръкописното писане в съвременния дигитален свят и споделиха колажи и презентация, изготвени от училищния психолог Антоанета Тосева и Даниел Запрев – ученик от VIII ,,з“ клас. С трайното навлизане на дигиталното общуване в нашето ежедневие трябва да съхраним своята индивидуалност чрез почерка, призоваха младшите посланици!