Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 22.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 22.01.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив няма докладвани случаи на ученици и педагогически специалисти с положителен тест за COVID – 19, както и карантинирани лица.
В допълнение на горната информация Ви уверяваме, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, както и Насоките на МОН за организация на учебния процес в условията на COVID – 19.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството