Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 15.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 15.01.2021 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив е карантиниран 1 ученик като контактен на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелката не се поставя под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството