Свободно място за ученик в 8 клас

Свободно място за ученик в 8 клас Специалност: „Микропроцесорна техника“, дневна форма. Мястото е свободно за учебната 2020/ 2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до директора.

2. Копие на свидетелство за основно образование.

3. Копие на служебна бележка с точките от НВО – Български език и литература и НВО – Математика.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г. включително., до 14:00 часа на имейл: pgee.plovdiv@gmail.com или в канцеларията на гимназията, ет. 2, Василка Лятева

Класираният ученик ще бъде записан от началото на втория учебен срок съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.