Проект ,,Успех“

predstavizqva1

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти

Представителна изява на клубове и кръжоци по проект ,,Успех“

На 01.04.2015 г.  от 13.30 в Ритуална зала на ПГЕЕ се проведе  представителна изява на клубове и кръжоци по проект ,,Успех“.

Усвоени умения, придобити знания  и креативност демонстрираха учениците, включени в:

– Кръжок ,,Енергиен мениджмънт с Autocad”- ръководител
инж.Здравка Георгиева;
– Кръжок ,,Графичен дизайн“- ръководители
инж. Матилда Хънгикян и  инж.Камелия Стоянова;
– Клуб ,,Художествена самодейност“- ръководител Нели Минкова;
– Клуб ,,Пловдив – древен и млад“ – ръководител Корнелия Василева;
– Клуб ,,От фолклора към литературата в училище“- ръководител Анна Ганина;
– Клуб ,,Да общуваме свободно“- ръководител Илия Маринчешки;

Гости на тържеството бяха г-жа Татяна Цанкова, старши експерт по ,,Природни науки и екология“ към РИО – Пловдив, ръководството на ПГЕЕ, преподаватели и ученици.

В края на инициативата всички ученици и ръковдители на кръжоци и клубове получиха сертификати за участие.

Извънкласните дейности осмислиха свободното време на учениците и допринесоха за техния интелигентен растеж.

uspeh2

uspeh3

uspeh4

На 27.06.2012г. (сряда) закрихме кръжочната дейност по проект „УСПЕХ“ „Да направим училището привлекателно за младите хора“

Измина още една учебна година, която освен под знака на 50-годишния юбилей на нашето училище, премина и под знака на кръжочната дейност по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, по който конкретен бенефициент е МОНМ. По проект „УСПЕХ“ в нашето училище бяха сформирани гореспоменатите клубове, кръжоци и спортни секции.

Организираната кръжочна дейност допринесе за осмисляне на свободното време на учениците, според техните интереси, потребности и възможности. Това засили интересът им към образователно-възпитателния процес и намали риска от отпадане от училище. Редовните контакти между учениците и ръководителите в извънучебното време и решаването на общи интелектуални и професионални задачи, създадоха условия за подобряване на социалната интеграция. Всичко това, заедно с възпитателния ефект на спорта, умението за екипна работа, създадоха възможност за физическо, личностно и професионално развитие.

В резултата на кръжочната дейност, бе развит личностния потенциал на младите хора в ПГЕЕ, което стана видно и при протеклите представителни прояви, на които всички от ПГЕЕ станахме свидетели.

front