Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 04.12.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 04.12.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани 4 ученици като контактни на близък с положителен PCR тест и 1 ученик с положителна проба. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.

Един педагогически специалист и едно лице от непедагогическия персонал са с установен положителен PCR тест.

Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и е информирано РУО.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството