Младши посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив в Европейска нощ на учените 2020 FRESHER в ИЕФЕМ- БАН

На 28.11.2020 г. младшите посланици на Европейския парламент в ПГЕЕ – гр. Пловдив станаха част от любопитния свят на науката като се включиха в инициативата Европейска нощ на учените 2020 FRESHER в ИЕФЕМ- БАН. Бяха представени образователните програми на Националния етнографски музей, възможността за музейни уроци по различни теми, провеждане на ателиета, работилници, дискусии, четения, викторини, организиране на ученически изложби, срещи с изследователи. Учениците имаха удоволствието да видят премиерата на филма „Пътят до трапезата“, заснет специално за Европейската нощ на учените. След това им бяха споделени две презентации на теми:  „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“ и „Смело на село“- миграцията към селото / социокултурни адаптация, практики и предизвикателства/.

Събитието бе насочено към младежите, на които им предстои да изберат пътя на своето кариерно развитие. Целта бе постигната, интересът им – грабнат , а младшите посланици осъзнаха, че в науката могат да се разказват интересни и завладяващи истории, от които да черпят вдъхновение. Учете, дерзайте и мечтайте млади хора!!!

image