Документи за преминаване към ОРЕС за определен период от време

Уважаеми родители,
При възникнала необходимост и/ или решение от ваша страна ученик да се обучава в електронна среда от разстояние за определен период, моля да изтеглите и попълните един от долупосочените пакети с документи:
1. Заявление за преминаване към е-обучение по здравословни причини и Декларация за техническа обезпеченост.
2. Заявление за преминаване към е-обучение по желание на родителя и Декларация за техническа обезпеченост
3. Заявление за предсрочно прекратяване на ОРЕС

Предвид епидемиологичната обстановка е желателно подаването на документите да бъде по електронен път, на посочения имейл: ores.pgee@gmail.com