Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 27.11.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив Ви информираме, че към 27.11.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив са карантинирани 7 ученици като контактни на близък с положителен PCR тест. По преценка на РЗИ-Пловдив паралелките не се поставят под карантина, тъй като последното посещение в гимназията е към дата 28.10.2020 г. За ситуацията е уведномено и РУО – гр. Пловдив.
Един педагогически специалист е с установен положителен PCR тест.
Извършена е предписаната в задължителните здравни протоколи щателна дезинфекция на училищната сграда и е информирано РУО. Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

От ръководството