Свободно място за ученик в 11 клас

Специалност: „Приложно програмиране“.

Мястото е свободно за учебната 2020/ 2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до директора.

2. Копие на удостоверение за първи гимназиален етап / след 10 клас/.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОТ 27.10.2020 г. до 04.11.2020 г. включително. Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2, ЗАС – Василка Лятева