СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК за учебната 2020/ 2021 г.

Свободно място за учебната 2020/2021 г.
Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“ – 9 клас
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора.
2. Копие на свидетелство за основно образование.
3. Копие на служебна бележка с точките от НВО – български език и литература и НВО – Математика.
Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2, ЗАС – Василка Лятева