„Електроразпределение – Юг“ с жест към ПГЕЕ

Електроразпределение Юг – гр. Пловдив отново подкрепи професионалното обучение на учениците от професия Електротехник, като дари на гимназията материали, които ще бъдат от полза на възпитаниците в практическото обучение в ПГЕЕ  по електромонтажна учебна практика и учебната практика по специалността. Това е поредната инициатива, след изграждането на класната стая за учениците от дуалната паралелка „Електрообзавеждане на производството“ и реновирането на залата за практическо обучение, чрез която бизнесът и средното професионално образование си подават ръка. Дарената апаратура обогати материалната база в залата за практическа подготовка и ще бъде използвана за подобряването и осъвременяването на практическите технически  умения на учениците, необходими за бъдещата им успешна професионална реализация.

1

 

2

3