Съобщение

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че към 20.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив един ученик от 8 клас е под карантина като контактен на близък с положителен PCR. Въз основа на Насоките на МОН и инструкциите от РЗИ не се налага карантиниране на паралелката и/или педагогическите специалисти. Спазват се всички санитарни и хигиенни изисквания съгласно нормативните уредби.
От ръководството