Свободно място за ученик – учебна 2020/2021 г.

Специалност: „Компютърна техника и технологии“. Мястото е свободно за учебната 2020/ 2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.

2. Копие на свидетелство за основно образование.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОТ 19.10.2020 г. до 21.10.2020 г. включително.
Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2, ЗАС – Василка Лятева