Свободно място за ученик

Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“. Мястото е свободно за учебната 2020/ 2021 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора.
2. Копие на свидетелство за основно образование.
3. Копие на служебна бележка с точките от НВО – български език и литература и НВО – Математика.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОТ 12.10.2020 г. до 14.10.2020 г. включително. Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2,
ЗАС – Василка Лятева