ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че към 07.10.2020 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив има двама карантинирани ученици от 11 и 12 клас като контактни лица на близък с положителен PCR тест. Не се налага карантиниране на паралека и/ или педагогически специалисти. Информирани за РЗИ – гр. Пловдив и РУО – гр. Пловдив. Спазени са всички санитарни и хигиенни изисквания съгласно Насоките на РЗИ и МОН.

От ръководството