Свободно място за ученик – учебна 2020/2021 г.

Свободно място за учебната 2020/2021 г.
Специалност: Микропроцесорна техника – 9 клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора / свободен текст/ на word-документ.
2. Копие на свидетелство за основно образование.
3. Копие на ученическа книжка за 8 клас за учебната 2019/2020 г..
4. Копие на служебна бележка с точките от НВО – български език и литература и НВО – Математика.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 05.10.2020 г. до 07.10.2020 г. включително.
Приемът на документи се извършва в канцеларията, до директорския кабинет, ет. 2, ЗАС – Василка Лятева