МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ В ДЕЙСТВИЕ

Младшите посланици на ПГЕЕ продължават обучението за младежки работници по проект “Младежки работници в действие”, което се провежда в рамките на месец септември. Обучителните модули се провеждат в петък и събота и протичат под формата на Световно кафене – неформални образователни модули, в които участниците имат възможност да се запознават с различни теми и да обсъждат актуални въпроси от сферата на гражданското образование, критичното мислене, доброволчеството, работата в екип, лидерството, възможностите и предимствата на работата с млади хора и нужните за това качества. В резултат на обучението младшите посланици ще могат да повишават своите личностни умения и компетенции, които впоследствие ще спомогнат за бъдещото им професионално развитие. Накрая, преминали успешно през заложените модули, ще получат сертификат, одобрен от съвета на Европа – сертифициран младежки работник.

viber_image_2020-09-30_07-05-03