Получаване на униформи за новоприетитие ученици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Униформите, които сте заявили при записването на учениците, са готови и можете да ги получите на адрес:

4000 Пловдив, бул. „Любен Каравелов“ 14, ет. 2

телефон за контакт: +359 32 640 578