ВАЖНО! Информация за началото на учебната 2020/2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

  1. Откриване на учебната година за VIII клас – на 15.09.2020 г. /вторник/, присъствено, в двора на ПГЕЕ, от 10:00 часа. Списъците на учениците по класове ще бъдат оповестени в деня на откриването от класните ръководители с цел защита на личните данни.
  1. Откриване на новата учебната година за IX, Х, XI и XII клас – на 15.09. 2020 г. /вторник/, в електронна среда, от 16:00 часа. Класните ръководители ще изпратят линк за присъединяване на учениците към електронна среда zoom.us във вайбър групите на съответните класове.
  1. Родителска среща за IX, Х, XI и XII клас – на 14.09.2020 г. /понеделник/, от 18:30 часа в zoom.us.
  1. Родителска среща за новоприетите ученици от VIII клас – на 15.09.2020 г. /вторник/, от 18:30 часа, присъствена форма, в сградата на ПГЕЕ. Родителската среща ще се проведе при спазване на следните изисквания:
  • Присъствие само на един родител.
  • Спазване на всички изисквания за здравна безопасност /защитна маска, шлем и спазване на дистанция/ във връзка с извънредната епидемиологична обстановка.

 

  1. Информация за учебниците за съответните класове може да получите от сайта на гимназията, раздел „За ученика“, подраздел „Учебници“.
  1. Седмичното разписание за учебните часове ще бъде оповестено от класните ръководители след откриването на учебната година.
  1. Организация на учебния процес по класове:

VIII и IX класот 07:30 часа

X клас – от 11:00 часа

XI и XII клас – стъпаловидно, след освобождаване на кабинетите от VIII и IX клас, с цел спазване на мерките за частична диференциация на организацията на учебния процес.

  1. Информация за паралелки, специалности и класни ръководители:

VIII а – специалност: Приложно програмиране, класен ръководител: Йоанис Икономикос

VIII б – специалност: Приложно програмиране, класен ръководител: Анелия Попова

VIII в – специалност: Компютърни мрежи, класен ръководител: Еслица Бозукова

VIII г – специалност: Електрообзавеждане на производството, класен ръководител: Христина Стайкова

VIII д – специалност: Компютърна техника и технологии, класен ръководител: Вержиния Неделчева

VIII е – специалност: Микропроцесорна техника, класен ръководител: Лилия Тонева

VIII ж – специалност: Автоматизация на непрекъснатите производства, класен ръководител: Елица Токманова

VIII з – специалност: Микропроцесорна техника, класен ръководител: Ива Георгиева

VIII и – специалност: Компютърна техника и технологии, класен ръководител: Олга Димитрова

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА!