ПГЕЕ ЩЕ ИЗГРАДИ STEM ЦЕНТЪР

ПГЕЕ- Пловдив спечели финансиране в размер на 300 000 лв. по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ и ще изгради „Център за природни науки, изследвания и иновации“. Центърът ще включва зона за природни науки и зелена енергетика, за виртуална реалност, приложно програмиране и роботика, изследователска зона за иновации и експериментиране, както и зона за дискусии. От 560 училища в цялата страна гимназията премина успешно през двата етапа на конкурса – проектно предложение и защита в присъствието на експерти от МОН и представители на бизнеса.

Успешната реализация на проекта ще доведе до:

  1. Изграждане на съвременна и вдъхновяваща физическа среда за обучение и експериментиране.
  2. Повишена  мотивация на нашите възпитаници и интерес към задълбочено изучаване на природните науки, които са фундамент  на техническите науки.
  3. Колаборация между наука и образование.
  4. Иновации, нови методи на преподаване и работа с върхови технологии.