Ние сме в Европа и Европа е в нас!

На 09.05.2020 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив  отбеляза Деня на  Европа с ретроспекция на европейските инициативи, в които участва.  Гост говорител на събитието бе д-р Красимира Василева, председател на НАБЕК.

Основен акцент бе поставен върху младежките инициативи и мобилности, европейските образователни политики и стандарти в образованието,  преодоляване на младежката безработица, повишаване на образователните знания и умения, конкурентноспособността им за трудова заетост, постигнати резултати на състезания и конкурси.

Участието в европейски мобилности по програма „Еразъм+“ носи трайни дивиденти на нашите ученици, изгражда ги като отговорни личности, формира у тях европейска идентичност и  дава по-добри условия за професионално развитие.