Свободни места – прием 2020/2021 г.

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив обявява свободни места, след III-ти етап на класиране, за допълване на утвърдените паралелки, прием 2020/2021 г., както следва:

  • специалност „Компютърна техника и технологии“ –  1бр.
  • специалност „Компютърни мрежи“ – 1бр.

Необходими документи за участие:

  • Заявление до Директора по наш образец.
  • Оригинал на свидетелство за основно образование.
  • Оригинал на медицинско свидетелство.

Документи се подават в канцеларията на училището, втори етаж от  01.09.2020 г.  – 03.09.2020 г. (вкл.) от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Обявяване на резултатите от класирането на  08.09.2020 г.,  09:00 ч.

Записване на класираните ученици на 08.09.2020 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в ЗАЛА ЕВРОПА, първия етаж в сградата на ПГЕЕ – гр. Пловдив.