Международен ден на Слънцето

    3-ти май е Международен ден на Слънцето. Празникът се отбелязва по инициатива на Международната общност по слънчева енергия и се организира за първи път през 1994 г. Слънцето е централната звезда в нашата система, която се квалифицира като жълто джудже. За Земята то е единствения  източник на енергия за всички живи организми. От слънцето зависят основните свойства на атмосферата и екологията на нашата планета. То е символ на живота.  Денят на Слънцето е повод да обърнем внимание на възможностите за използване на възобновяемите източници на енергия.

    Професионална гимназия по електротехника и електроника – град Пловдив отбеляза международния празник с трансверсален проект на тема „Слънцето“. Неговата цел е да се разгледа слънцето през призмата на различните науки и да се сглоби пъзела на общото познание. Координатори на инициативата: Мария Проданова – учител по биология и химия и Анелия Попова – учител по история и цивилизации. С готовност и ентусиазъм се включиха учителите по различните общообразователни и специални предмети: Марина Петрова (български език и литература), Елена Желева (Биология и здравно образование), Ангелина Шикова (философия), Иван Бодуров (физика и астрономия) и инж. Нина Райчева (енергиен мениджмънт и възобновяеми енергийни източници). Под тяхно ръководство ученици направиха проучване и разработиха темата по съответния учебен предмет. Сред учениците се отличиха Тайлян Митев 8 Б, Стилян Димитров 8Б, Ивайло Ванков 9Е, Данаил Димов 9Е и Мартин Видев 9В. Крайният продукт на проекта е клип, направен въз основата на ученическите разработки и монтиран от Давид Митев 12Б.