Прием 2020/2021

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА –

гр. ПЛОВДИВ

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

В тези дни на изпитание всички ние доказахме огромния потенциал, който носим, и отговорно продължаваме да работим за децата и образованието на България! Независимо от предизвикателствата, пред които се изправяме ежедневно, въоръжени с вяра и надежда в утрешния ден, ние всеотдайно изграждаме знаещи и можещи специалисти, които са гаранция за бъдещ просперитет.

За да отговори на потребностите на новото поколение, както и на нуждите на европейския и национален пазар на труда, Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив предлага съвременни специалности с гарантирана професионална реализация.

 

Успешно завършилите Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив освен Диплома за средно образование, получават и Свидетелство за професионална квалификация за съответната специалност и се превръщат в надеждни и търсени специалисти на трудовия пазар.

Всички наши ученици получават отлична теоретична и професионална подготовка, както и възможност да реализират на практика придобитите знания, умения и компетенции в над 40 водещи европейски фирми – АББ България, EVN България, БТЛ Индъстрийз, Сенсата Технолоджис, Макском и др., което им предоставя летящ старт за професионална реализация.

В съответствие с новите образователни тенденции гимназията предлага и дуална форма на обучение в специалностите Микропроцесорна техника, Електрообзавеждане на производството с английски език и Автоматизация на непрекъснатите производства с английски език, което се реализира с подкрепата на фирмите партньори „БТЛ Индъстрийз“, Сенсата Технолоджис, Макском, EVN България, „АББ България“ ЕООД и „Монди Стамболийски“ ЕАД.

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив има над 20-годишен опит в международните проекти и осигурява възможност на своите ученици да реализират мобилности с цел практика на реални работни места в страни членки на ЕС.

Възпитаниците на гимназията също имат възможност да се включат в занимания и клубове по интереси по „Приложно програмиране“, „Роботика“, „Мехатроника“ и „Приложна електроника“, които са водени от доказани специалисти и представители на бизнеса.

За повече информация може да разгледате сайта на гимназията, брошурата, да посетите Фейсбук страницата ни или да ни пишете на електронна поща pgee.plovdiv@gmail.com.

За въпроси, свързани с приема, можете да получите информация на телефон 0878204514, понеделник, четвъртък и петък, от 11:00 до 13:00 часа, вторник от 13:30 – 15:30 часа и сряда от 11:30 до 13:30 часа.

Ръководството на ПГЕЕ – гр. Пловдив