ВИРТУАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА В ПГЕЕ – гр. ПЛОВДИВ

   Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив затвърди своя имидж на иновативно училище, като организира виртуални дни на кариерата на 21 и 22 април 2020 г. като част от националната кампания „Кариера 2020“. Съобразно мерките срещу разпространението за COVID-19 и разпоредбата за ограничения на масови мероприятия – ПГЕЕ – гр. Пловдив реализира нов, напълно безопасен, но също толкова ефективен вариант за участие в събитието, чиято основна цел е кариерно ориентиране на учениците от 11 и 12 клас и запознаване с възможностите за реализиране на производствена практика по специалността.

     В инициативата се включиха 4 ВУЗ-а и 17 фирми, които се срещнаха с учениците във виртуални зали в часовете по професионална подговка. В резултат на проведените срещи фирмите БТЛ Индъстрийз АД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, EVN България, Либхер Транспортейшън Системс Марица вече сформираха групи от ученици, които да проведат своята производствена практика на реални работни места в компаниите.

      Събитието се радва на висок интерес от възпитаниците на ПГЕЕ – гр. Пловдив, които с ентусиазъм използваха предоставената им възможност, която оцениха като изключително полезна за личностното им и професионално развитие. От своя страна фирмите партньори изказаха благодарност на гимназията за отличната реализация и възможността да се запознаят с интелигентни, знаещи и можещи бъдещи специалисти.

2

3

4

5

6

7

8

9

10