Контакт със служител на ПГЕЕ за поставяне на въпроси и за сигнали

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме ви информация с данни за контакт със служител на ПГЕЕ за поставяне на въпроси и за сигнали:

Василка Лятева – ЗАС, тел.: 0878204513.