Информация от РЦПППО – Пловдив

Уважаеми родители и колеги,

във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:

1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.

2. Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина

3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)

4. Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.

5. Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.

6. Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.

Горещ телефон за връзка: 0878138201

Примерни онлайн ресурси:

https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi

http://www.prosveta.bg/demo-gradini

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

https://www.dechica.com

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

http://bg.igames9.com/detskie/

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType…

https://welcome-idea.eu/…

https://www.sopbg.org/learn…

http://uchabulgarski.bg/

www.facebook.com -/Приобщаващо образование

Помощни материали – обмен и взаимопомощ