Обръщение към родители и ученици

      Уважаеми ученици и родители,

Обучението в ПГЕЕ – град Пловдив от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г. ще се провежда дистанционно, като се спазва утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Началото на дистанционното обучение ще започне в 08.00 часа.

Класните ръководители ще публикуват в сформираните групи на класовете графика на учебните часове.

Очакваме от родителите съдействие и съпричастност при организирането на тази нова форма на обучение, както и да се свържат с педагогическите специалисти на ПГЕЕ при възникнал проблем.

Уважаеми ученици, дистанционният образователен процес има задължителен характер до завръщането ни в сградата на ПГЕЕ. Бъдете отговорни! Пазете себе си и своите близки!

Заедно ще преодолеем и това предизвикателство. Бъдете здрави!

                От ръководството