11 ФЕВРУАРИ 2020г. – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНИТЕ И МОМИЧЕТАТА В НАУКАТА, ДЕН НА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА ТЕЛЕФОН 112

     11 февруари 2020 г. е значима дата, която събира в себе си три европейски събития – Международен ден на жените и момичетата в науката, Европейски ден на безопасния интернет и Европейски ден на телефон 112. По инициатива на младшите посланици на Европейския парламент в ПГЕЕ беше иницииран информационен панел с три модула.

     МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ЖЕНИТЕ И МОМИЧЕТАТА В НАУКАТА има за цел да насочи общественото внимание към проблема с дискриминацията на жените и момичетата в образованието и професионалното им развитие в науката. Младшите посланици представиха проучване на Европейската статистическа служба ЕВРОСТАТ, според което България е на второ място в ЕС по най-голям дял на жени, работещи в сферата на науката и  техниката. Водеща страна по този показател е Литва, където дялът на жените по този показател е 57%. Като най-нисък показателят е замерен във Финландия (29%), Унгария (30%), Люксембург (31 %) и Германия (33%).

    Чрез биографиите на Мария Кюри, Сесилия Пейн – Гапошкин, проф. Елисавета Карамихайлова и Зинаида Ермолева младите европосланици разкриха „нежната страна“ на науката и значителния принос на тези жени за човечеството.

     Във втория модул – ДЕН НА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ учениците се запознаха с опасностите, които дебнат съвременното дигитално поколение в мрежата и дискутираха способи за сигурност във виртуалното пространство.

      ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА ТЕЛЕФОН 112 беше третият модул от презентацията  на инфопанела. „112 може да се използва във всички страни-членки на Европейския съюз, както и в други страни като Исландия, Норвегия, Швейцария, Украйна. Дори в САЩ и Канада обаждащият се на номер 112 се пренасочва автоматично към полиция, спешна медицинска помощ, пожарна или спасителен център“ – споделиха младшите посланици.

     Инфопанелът завърши с дискусия, в която младшите посланици дадоха ценни съвети и насоки на своите съученици и генерираха нови идеи за съвместни ученически инициативи.

1 (7)

2 (4)

3 (3)

4 (3)