ПГЕЕ – ДОМАКИН ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

   По НП „Иновации в действие“ в  рамките на три дни, от 02 до 04 декември 2019 г., Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив беше домакин на ПГМЕЕ – гр. Бургас и ПГСС „Св. Георги“ – гр. Суворово. В рамките на мобилността педагогическите специалисти обмениха идеи и добри практики за реализиране на иновации в областта на общото и професионално образование. Поредицата от инициативи и открити уроци, създадоха дух на споделеност и взаимопомощ, който обедини всички по пътя на иновацията.

    С пристигането си гостите и техните ученици преминаха през регистрация и инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд. Приветствени думи отправи директорът на гимназията – госпожа Стоянка Анастасова, която изрази искреното си задоволство от възможността за съвместна работа и придружи гостите до реновираните класни стаи и зали по учебна практика и лаборатория.

    Денят продължи с Иновативно дискусионно студио, в което педагогическите специалисти споделиха натрупания до момента опит от проектните дейности. Учители по Автоматизация, Техническо чертане и документиране, Електротехника, Градивни елементи и Информационни технологии от ПГЕЕ – гр. Пловдив представиха иновациите в своята дисциплина и ефекта, който те са оказали върху учениците.  На срещата присъстваше и представител на родителите, както и ученици от трите гимназии, които изказаха личното си мнение как иновациите са повлияли на техния образователен процес.

    Следобедната програма продължи с „Национална среща на професионалните гимназии с дуалното обучение и бизнеса“. Вниманието на гостите ученици, също беше ангажирано. Под вещото ръководство на Димитър Мешев – модератор на ученическата група, всички се включиха в Иновативна работилница, в която екипно създаваха и образователно се забавляваха с играта за екипно мислене „Стани богат на знания“. Денят завърши с разходка до Гребната база, където всички научиха интересни факти за пловдивските спортисти и олимпийски шампиони и попълниха рефлексни карти „Аз, спортът и…“.

     Заредени с ентусиазъм и нови очаквания от втория ден на своето посещението, гостите от ПГМЕЕ и ПГСС, се включиха в интерактивна сесия, насочена към екипната работа и целяща да изведе оценката на цялата образователна общност за иновативното обучение в професионалните гимназии. Всички заедно се изправиха пред предизвикателствата, които стоят пред съвременния учител и ученик и потърсиха начин, за тяхното решаване. Доброто настроение и интеракцията обаче, облекчиха сериозността на разглеждания въпрос и го превърнаха в едно усещане за споделеност.

    В следобедните часове гостите се потопиха в „Светът на постоянния ток“ – иновативен открит урок, представен от инж. Десислава Джамбова. Учители и ученици, използвайки E-Learning 200, Neolms и Learning apps, заедно поеха по стъпките на тока. Във финала на деня всички  се впуснаха в предизвикателството да опознаят Пловдив – древен и вечен.

    Третият ден предостави един новаторски поглед на традиционното – открит урок на г-жа Нели Минкова, която с дванадесетокласници представи драматизация по разказа „На оня свят“ на Елин Пелин. Урокът завърши със съвместно разучаване на хорото „Пайдушка тройка“. От литературата и нейната одухотвореност домакините и гостите се пренесоха в света на техническото чертане и документиране, като посетиха открит урок на инж. Богомил Иванов с приложение на AutoCad. Часът се превърна в прелюдия към следващия открит урок на инж. Иван Топалов и Йоанис Икономикос – „Компютърът и английският език в помощ на младия техник по автоматизация“. Учениците от трите училища се запознаха с частите на компютъра и упражниха комуникативните си умения, като обясниха целия процес на асемблиране на английски език. Гост на събитието беше старши експерта от РУО – Пловдив господин Асен Василев.

    Последният етап от мобилността премина под надслов „Аз – ученикът“. Гостите и техните ученици получиха сертификати за участие от директора на гимназията –

госпожа Стоянка Анастасова. Изготвената съвместна презентация за изминалите дни на иновация запечати споделените мигове и емоции по време на гостуването в ПГЕЕ – гр. Пловдив.

    Всички учители и ученици, включили се в тридневната инициатива, бяха единодушни, че обмененият опит и идеи са изключително полезни, а надеждата за бъдещи срещи се превърна в пожелание НП „Иновации в действие“ да продължи и през следващата учебна година.

Снимки