ПЪРВИ КРАЧКИ НА НАШИТЕ МЛАДШИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОСЛАНИЦИ

На 29.11.2019 г. в зала „Компас” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се състоя публична конференция на тема „Приносът на политиката на сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво”, организирана от Информационен център „Европа Директно – Пловдив” и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Целта на събитието е да повиши информираността на гражданите и най- вече на младите хора в Пловдив за политиката на сближаване на ЕС и стойността, която тя носи в ежедневието на европейските граждани, както и да се предизвика дебат по планирането на Европейската регионална политика в новия Програмен период на ЕС – 2021 – 2027 г.

В инициативата се включиха младшите европейски посланици на ПГЕЕ – Димитър Мешев, ученик от XI “в“ клас и Иво Железаров – ученик от XI “д. С ентусиазъм и искрен интерес те участваха в дебатите и се запознаха с приноса на ЕС за социално и икономическо развитие на местно и национално ниво.

В организирания workshop младшите посланици на ПГЕЕ – гр. Пловдив показаха завидни познания за реализираните на регионално и национално ниво европейски проекти, като анализираха резултатите на част от тях и представиха данните от работата си.

За инициативността и знанията на младшите посланици гимназията получи Благодарствено писмо от Красимир Лойков – ръководител на екип „Европа директно“ – Пловдив.

8

1(1)

5

7