20 години – Център за развитие на човешките ресурси

На 06 декември 2019 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив стана част от честването на един вълнуващ юбилей. Център за развитие на човешките ресурси отбеляза своята 20-годишна дейност. Вече две десетилетия Центърът успешно управлява европейските образователни програми на национално ниво и е един от важните партньори на Европейската комисия в сферата на образованието чрез най- разпознаваемата за цяла Европа програма Еразъм +.
От началото на програмата през 2014 г. в нея са взели участие над 60 000 бенефициенти и 1300 организации. ПГЕЕ има честта да е неразделна част от този път, започнал още през 1999 г. с пилотния проект SHARP, реализиран на национално ниво именно от нашата гимназия. Тази година ПГЕЕ – гр. Пловдив също тържествено чества 20 години международна проектна дейност. Училището има присъден Сертификат за качество, Харта за мобилност в сферата на професионалното образование , както и плакет за цялостно качествено изпълнение на международен проект, с което гимназията се превръща в доказан пример за европейско образование.
На 20-годишния юбилей на ЦРЧР присъстваха г-жа Мария Габриел – еврокомисар – иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж, г-н Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката, г-н Красен Кралев – Министър на младежта и спорта, г- жа Деница Сачева– Министър на труда и социалната политика, г-н Петьо Кънев – изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, както и представители на университети, училища и детски градини от цялата страна.
Юбилеят стана повод и за едно неочаквано и вълнуващо, но мечтано запознанство – младши-посланикът на училищния ученически парламент на ПГЕЕ – Гергана Михайлова, ученичка от 10 а клас, се запозна лично с Мария Габриел, която изрази готовност да посети гимназията ни, тъй като сме част от училищата посланици на Европейския парламент.
Изпратихме деня с позитивни емоции и гордост, че сме неразделна част от европейското образование.

2

4

3

1