Програма „Еразъм +“ 2019 – Карлсруе, Германия

Няколко думи от Димитър Мешев, бенефициент по програма „Еразъм +“ проведен в град Карлсруе, Германия 2019г.

Интервю: Марияна Горанова 10а

Монтаж: Давид Митев 12