СЕДМИЦАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА
ЗА СЕДМИЦАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

25.10.2019 – 31.10.2019 г.

Дата Часова рамка Инициатива Място на провеждане
25.10.2019 г. 09.00 – 13.30 ч. „Искам да стана инженер“- Демонстрация на автоматизирани и роботизирани системи от ТУ Габрово, презентиране на възможности. ПГЕЕ – Пловдив
29.10.2019 г. 09.00 – 13.30 ч. „STEM работилничка – ПГЕЕ“, ще позволи по забавен начин учениците  от 7ми клас да се докоснат до практически задачки свързани със запояване на ел. компоненти, асемблиране на РС, кримпване на мрежови кабел, управление на ветрогенератор. ОУ „Димитър Талев“
29.10.2019 г.  

13.30 -17.00 ч.

„Автоматизирани процеси при производството на ароматизатори“.Стандарт 5S. – посещение на ученици. ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ 
30.10.2019 г.  

11.00 – 16.00 ч.

„Бизнесът с нас“ –посещение на зала Практическо обучение по Микропроцесорна техника, изградена от служители и с подкрепата на БТЛ Индъстрийз АД, среща на ученици от специалност Микропроцесорна техника с възпитаници на ПГЕЕ и ръководството на компанията. ПГЕЕ – Пловдив
30.10.2019 г. 12.40 – 13.20 ч. „На пица с ЕВН“ – чуждият език в моята професия – среща на учениците от дуалните паралелки 8г и 9г класове с представители на ЕВН ПГЕЕ – Пловдив
31.10.2019 г. 13.30 -17.00 ч. „На гости в АББ“ Ученици от Клуб „Аз обичам България“ на посещение в АББ България. АББ България – клон Раковски
31.10.2019 г. 13.30 -15.30 ч. „Кодирането е интересно, когато бизнесът преподава“ – демонстация на софтуерни продукти в клуба по програмиране с ученици от специалност „Приложно програмиране“. Кабинет 1303 в ПГЕЕ