“ERASMUS DAYS” в ПГЕЕ – Пловдив

На 11.10.2019 г. в Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив беше организирана фотоизложба, под надслов „Eразъм+ в ПГЕЕ“. За поредна година училището се присъедини към инициативата “ERASMUS DAYS”. Събитието се провежда в рамките на 3 дни – 10, 11 и 12 октомври 2019 г., и в него са включени над 1700 училища, професионални гимназии и организации от цял свят, които работят по програма ЕРАЗЪМ+. Фокус на тазгодишната инициатива отново са международната мобилност и европейското гражданство, а основни цели са запознаване с европейските ценности и култура, разширяване обхвата на програмата и информираността сред учениците и педагогическите специалисти, както и разпространяване на резултати от реализирани до момента мобилности. Настоящи и бивши бенефициенти по проекти в сферата на професионалното образование представиха свои снимки от участията си в мобилност с цел пракитка във Великобритания, Германия, Чехия, Италия и други страни членки на ЕС, и запознаха училищната общност със същността и възможностите, които предоставя програма ЕРАЗЪМ.

Духът на европейските ценности и култура, както и ентусиазмът на нашите възпитаници завладяха училищната общност и превърнаха събитието в незабравим празник.

ED1

ED2

 

ED3

 

ED4