ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА и ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА!

  1. Тържественото откриване на учебната 2019/2020 г. ще се проведе на 16.09.2019 г., понеделник, от 10:00 часа.

  1. Списъците с разпределението на новоприетите ученици по класове ще бъде връчено на класните ръководители. На централния вход на училището на 16.09.2019 г. ще има списък с класове, специалности и класните ръководители. Новоприетите ученици да търсят специалността, в която са приети.

  1. Родителска среща за всички ученици на 19.09.2019 г., четвъртък, от 18:30 часа.

  1. На 25.09.2019 г., сряда, ще се организира ученическа борса за размяна на употребявани учебници.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО