Част от дейността ни през втори учебен срок на учебната 2018/2019 година

Видеоматериал представящ част от дейността ни през втори учебен срок на учебната 2018/2019 година.