Участие във форум „Аз променям моето училище“

„PIC микроконтролери“  и „Двигателя на Стърлинг“.

      Да се простираш отвъд пределите на очакваното и видимото с просто око, да си смел и успехите да те вдъхновяват да търсиш още и още в сферата, в която се учиш, работиш, твориш и се развиваш-всичко това успяват учениците ни да усетят и да му се насладят още в ученическите си години. Нещо повече, правят го заедно, с групова работа и пряк достъп до практическата страна на материята, ръководиени от своите преподаватели и същевременно, получавайки свободата да опознават.

     Затова и тази година изявиха желание да споделят постигнатото и ентусиазма от работния процес сред своите съученици от пловдивските училища на форум „Аз променям моето училище”, организирано от образователен портал „Уча в Пловдив”. Представянето на проектите беше ясен пример за това как двете звена на нашата гимназия могат да си служат и да  се допълват едно друго и то по интересен начин.

     Електротехниката и електрониката завладяха повече от обикновено седмици преди събитието нашите ученици и на 07 юни „ PIC микроконтролери“  заблещукаха с пъстрите си цвето из стените на „Лимакон ивент център“, управлявани от Иван Пенков, Иван Марков  и Живко  Терзиев от 10 з клас, ръководени от своя учител инж. Васил Цветков, а цялата идея, вложена в теорията за „Двигателя на Стърлинг“ всички присъстващи можеха да видят в проекта на Борис Захариев и Николай Нендов от 10 д клас, с преподавател Иван Бодуров.

     Учениците от Микропроцесорна техника впечатлиха гостите не само със светлинните устройства, изложени на специален щанд за целта, а с иновативния начин на презентиране чрез видео, иразботено от техен съученик, пресъздаващо процеса на създаване на крайния продукт, през всчики важни етапи и значими детайли. Публиката беше изключително заинтересована и поиска още на момента демонстрация.

     А момчетата от Компютърна техника и технологии бяха много изчерпателни в своята теоритична част за изобретението „Двигателя на Стърлинг“. Успяха да представят сложния физичен материал на въможно най-дсотъпен език, така, че да провокират интерес и възхищение от своите знания и разбирания на това, за което говорят. След изложената теория на практика и демонстрацията на работния процес чрез изработен от тях топлинен двигател, провокираха много въпроси и дискусия сред гостите в залата.

     Целта на форума е учебните заведения да презентират своята най-добра и успешна инициатива, довела до промяна на обкръжаващата среда. ПГЕЕ-гр.Пловдив със сигурност успя да даде на всички гости в залата един пример как са успели да достигнат извън пределите на своето професионалното образование. За нас е важно нещо повече, че възпитаниците по свое собсвено женаление се въвличат в приключението да  прилагаш  своите знания в практическа насока и да твориш; ценен процес, който, освен всичко друго, заздравява тяхното търпение, възпитава социалните им умения и осмисля времето им сега и в бъдеще със сигурност!

 Магдалена Бакалова
Училищен психолог

62649667_1375697685930819_6947028297549086720_n

62081703_389386891920108_3809516011640586240_n

62176415_193403678240601_4449609710911356928_n