„20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“

Untitled

 

     На 13.05.2019г. Професионална гимназия по електротехника и електроника тържествено чества 20 години международна проектна дейност.

           Учениците осъществили мобилност по проект 2018-1-BG01-KA116-047116 „Професионално обучение чрез мобилност към успех!“ споделиха придобития опит, ползи и резултати.

viber image 2019-05-15 , 22.09.47

viber image 2019-05-15 , 22.09.48

viber image 2019-05-15 , 22.09.50

viber image 2019-05-15 , 22.11.23

viber image 2019-05-15 , 22.11.22