20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Untitled

 

На 13.05.2019г Професионална гимназия по електротехника и електроника тържествено чества 20 години международна проектна дейност.

Гости на събитието бяха : Мариана Чолакова– почетен консул на Република Германия в България; Иванка Михайлова– старши експерт в Център за развитие на човешките ресурси, сектор Професионално образование; Юлиян Петров– Национален синдикален лидер на синдикат „ Образование“ към КТ „Подкрепа“; Снежана Александрова – Началник отдел „Координация и европейска интеграция“ в областна администрация; представители на Технически университети, Тракия икономическа зона, Бизнеса, както и бивши и настоящи възпитаници на ПГЕЕ .

Работата по международни проекти гимназията започва през далечната 1998г., когато е създадена европейската програма „Леонардо да Винчи“, като част от програмата „Учене през целия живот“.

През 2011г. Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив за първи път участва и в програма „Коменски“- Solidary in Action , в партньорство с Франция, Финландия, Република Хърватска, Португалия и Италия, в проекта “Studying Together”. Цел на проекта беше чрез разнообразни благотоврителни инициативи, реализирани в рамките на 2 години в партньорските училища, да се съберат средства за финансиране на африканско училище и да се подпомогне образованието на децата в Африка.

През 2012г. ПГЕЕ посреща 85 участници от страните по проекта и реализира съвместен благотоврителен коцерт с участието на партниращите училища. В проектния период бяха реализирани множество благотоврителни кампании, Коледни базари и ученически работилници. В надпреварата за най – голям финансов принос и ученическ активност, ПГЕЕ се класира на второ място след Финландия.

През 2014г. година Европейската комисия създава програмата  Еразъм +. В новата програма  гимназията печели последователно няколко проекта по Ключова дейност 1 в сферата на  професионалното и училищно образование, което повишава авторитета й както на национално, така и на международно ниво.

През 2016г. гимназията реализира и първия си проект в сектор Училищно образование на програма Еразъм + – проектът „Образование без граници“. Партньори са Великобритания и Германия, а в проекта се включват 16 учители от сферата на общото  и професионално образование.  В резултат на реализираните интензивни краткосрочи обучителни куросве е създадена образователна платформа със свободен достъп,  виртуална класна стая, както и набор от електронно базирани уроци.

През настоящата учебна година ПГЕЕ реализира следващия си проект в сферата на училищното образование – „Трансверсални знания за учители – ключови компететности за ученици“. Отново 16 учители реализираха обучения в страните партньори – Испания и Португалия.

За първи път през 2019г. ПГЕЕ е приемаща организация в проект за двуседмична мобилност с цел практика, реализиран съвместно с частната професионална гимназия EP Cior от Португалия и едномесечна мобилност от нашите дългогодишни партньори от Република Чехия.

В края на честването учениците,  осъществили мобилност по проект „Професионално обучение чрез мобилност към успех“  с номер 2018-1-BG01-KA116-047116 , споделиха своя опит, резултати и постижения в следствие на реализираните мобилности. Всички участници получиха сертификати и документ Европас мобилност.

В резултат на дългогодишния опит и професионално изпълнение на проектните дейности,  Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив е удостоена със Сертификат за качество, Сертификат за мобилност, Грамота за цялостно изпълнение на международни проекти и Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.

viber image 2019-05-15 , 22.09.47

viber image 2019-05-15 , 22.09.48

viber image 2019-05-15 , 22.09.50

viber image 2019-05-15 , 22.11.23

viber image 2019-05-15 , 22.11.22