УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

EuЦРЧР

ПРОЕКТ “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ КЪМ УСПЕХ!”

№ 2018-1-BG01-KA116-047116

През учебната 2018/2019г. два потока по четиринадесет ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионална гимназия по електротехника и електроника- гр.Пловдив взеха участие в Европейска мобилност по програма “Еразъм+”, осъществена в град Плимут, Великобритания, а през месец март 2019г. група от дванадесет ученици- в град Либерец, Чехия.

За краткия си престой те успяха да разширят своя професионален кръгозор в областта на компютърните технологии, електрониката, електротехниката и роботиката и да усъвършенстват личностното си развитие. Заедно с това имаха възможност да опознаят английската и чешка култура, да разгледат забележителностите на градовете Плимут, Лондон, Либерец и Прага.

“Програма Еразъм+ ни дава свободата да бъдем извън пределите на Родината, да придобиваме нови знания, а наученото да приложим в реална работна среда“- споделят ученици в резултат от проведената мобилност. Давайки на възпитаниците на ПГЕЕ тази възможност, ние ги “насочваме към върха”, а придобитите знания и умения им дават по- голям шанс за успешна реализация.

След края на своя престой учениците споделят впечатленията си от програмата на съученици и учители от гимназията, с което дават обратна връзка за своето участие. Представят презентации, илюстрирайки със снимки преживяното. Всеки свидетел може да види в очите им искрите на ентусиазъм, енергия и удовлетвореност от добре свършената работа и натрупания опит. А мобилността по проект “Еразъм+” се превръща в цел и главна мотивация на учениците, още от постъпването им в гимназията.

По този начин ПГЕЕ – Пловдив подкрепя учениците си в личностното и професионално развитие и дава възможност да се докоснат практически до професията и да почерпят опита на други в тази сфера.

От 2017г. училището има спечелена харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение, която дава възможност за целия програмен период да участват 200 ученици и 30 учители в европейска мобилност.

55961915_398735877371455_9057194512312434688_n

55840482_400504800741524_4506330788484087808_n

55939814_842931419380882_4057379605084897280_n

54425437_405731240227656_1376464407650893824_n