Дни на специалност „Авиационна техника и технологии“ в ТУ

Технически университет – София, филиал Пловдив и катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии” най-любезно канят всички настоящи, бивши и кандидат-студенти, и всички заинтересовани на дните на специалност „Авиационна техника и технологии” 11-12 април 2019 год.

За повече информация:

Покана

{1}