Състезание по „Информационни технологии“

Резултатите от състезанието ще бъдат признати при кандидатстване в
специалностите на Технически факултет към Университета по хранителни технологии, Пловдив.
Регламент на състезанието:

– Участници – всички желаещи дванадесетокласници;

– Форма – тест, включващ 30 въпроса от изучавания в училище предмет„Информационни технологии“;
– Времетраене – 1 час;
– Кога – 20.03.2018 от 9 00 ч.;
– Къде – в ПГЕЕ, гр. Пловдив.

За повече информация

За повече информация

{2}